Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

07 Mart 2019 Perşembe

PURSAKLAR 95532 NOLU ADANIN BATISINDA BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95532 NOLU ADANIN BATISINDA BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.11.2018 gün ve 198 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2019 gün ve 175 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar 95532 Nolu Adanın Batısında bulunan park alanında Trafo Yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 07.03.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştırEk: İmar Planı Değişikliği Olan Alanlar