Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

05 Ekim 2017 Perşembe

PURSAKLAR 95517 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95517 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

          Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1778 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar 95517 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği'' 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 04.10.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.