Pursaklar Belediyesi

30 Mayıs 2018 Çarşamba

PURSAKLAR 95395 ADA 1 PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95395 ADA 1 PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95395 ADA 1 PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.02.2018 gün ve 037 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2018 gün ve 640 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar 95395 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereği, Belediyemiz İlan PAnosunda 30.05.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.