Pursaklar Belediyesi

13 Aralık 2018 Perşembe

PURSAKLAR 95373 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95373 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95373 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.09.2018 gün ve 159 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2018 gün ve 1904 sayılı kararı ile tadilen onaylanan ''Pursaklar 95373 Ada 1 ve 2 Nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 13.12.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.