Pursaklar Belediyesi

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Pursaklar 95303 Ada Batısında Yer Alan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

   Pursaklar Belediye Meclisinin 07.01.2022 gün ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2022 gün ve 718 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95303 Ada Batısında Yer Alan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ , 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 09.05.2022 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Gerekli bilgiler EK'tedir.

Diğer Başlıklar