Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

05 Ekim 2017 Perşembe

PURSAKLAR 95196 ADA 1 NOLU PARSEL BATISINDA YOLUN GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPURSAKLAR 95196 ADA 1 NOLU PARSEL BATISINDA YOLUN GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

          Pursaklar Belediye Meclisinin 07.06.2017 gün ve 120 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1764 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar 95196 Ada 1 nolu parsel batısında bulunan yolun genişletilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği'' 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Pilanlar Yapım Yönetmeliğinin  33. maddesi gereği, belediyemiz imar panosunda 04.10.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
 

Diğer Başlıklar