Pursaklar Belediyesi

20 Ağustos 2019 Salı

Pursaklar 95179 ada 4 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisi’nin 08.01.2019 tarih ve 023 sayılı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2019 gün ve 739 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95179 ada 4 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”,  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 08.08.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Gerekli bilgiler ektedir.