Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

28 Nisan 2018 Cumartesi

PURSAKLAR 95083 ADA KUZEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95083 ADA KUZEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95083 ADA KUZEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
 
Pursaklar Belediye Meclisinin 06.11.2018 gün ve 021 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 gün ve 578 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar 95083 ada kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 27.04.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.