Pursaklar Belediyesi

09 Nisan 2018 Pazartesi

PURSAKLAR 95040 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 90040 ADA 1 NOL PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
Pursaklar Belediye Meclisinin 05.01.2018 gün ve 020 sayılı karır ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2018 gün ve 411 sayılı kararı ile onaylanan "PURSAKLAR 90040 ADA 1 NOL PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ" 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği Belediyemiz İlan Panosunda 06.04.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarltılmıştır. 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü