Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

07 Aralık 2018 Cuma

PURSAKLAR 2.ETAP 4. BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA YER ALAN 95666 ADA KUZEYİNDE BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI İLE 95675 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ VE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN İHDAS EDİLEN ALAN OLAN 9999/1 NOLU PARSELİ KAPSAYAN 90000/58 NOLU PARSELASYON PLANI

PURSAKLAR 2.ETAP 4. BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA YER ALAN 95666 ADA KUZEYİNDE BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI İLE 95675 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ VE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN İHDAS EDİLEN ALAN OLAN 9999/1 NOLU PARSELİ KAPSAYAN 90000/58 NOLU PARSELASYON PLANI

PURSAKLAR 2.ETAP 4. BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA YER ALAN 95666 ADA KUZEYİNDE BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI İLE 95675 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ VE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN İHDAS EDİLEN ALAN OLAN 9999/1 NOLU PARSELİ KAPSAYAN 90000/58 NOLU PARSELASYON PLANI

Pursaklar Belediye Encümeninin 29.08.2018 tarihli ve 2018-300 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.11.2018 tarihli ve 2488 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar 2. Etap 4. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan 95666 ada kuzeyinde bulunan Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı ile 95675 ada 1 ve 2 nolu parselleri ve Düzenleme Ortaklık Payından ihdas edilen alan olan 9999/1 nolu parseli kapsayan 90000/58 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19.maddesi uyarınca 07.12.2018 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.