Pursaklar Belediyesi

07 Aralık 2018 Cuma

PURSAKLAR 2.ETAP 4. BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA YER ALAN 95666 ADA KUZEYİNDE BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI İLE 95675 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ VE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN İHDAS EDİLEN ALAN OLAN 9999/1 NOLU PARSELİ KAPSAYAN 90000/58 NOLU PARSELASYON PLANI

PURSAKLAR 2.ETAP 4. BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA YER ALAN 95666 ADA KUZEYİNDE BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI İLE 95675 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ VE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN İHDAS EDİLEN ALAN OLAN 9999/1 NOLU PARSELİ KAPSAYAN 90000/58 NOLU PARSELASYON PLANI

PURSAKLAR 2.ETAP 4. BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA YER ALAN 95666 ADA KUZEYİNDE BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI İLE 95675 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ VE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN İHDAS EDİLEN ALAN OLAN 9999/1 NOLU PARSELİ KAPSAYAN 90000/58 NOLU PARSELASYON PLANI

Pursaklar Belediye Encümeninin 29.08.2018 tarihli ve 2018-300 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.11.2018 tarihli ve 2488 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar 2. Etap 4. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan 95666 ada kuzeyinde bulunan Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı ile 95675 ada 1 ve 2 nolu parselleri ve Düzenleme Ortaklık Payından ihdas edilen alan olan 9999/1 nolu parseli kapsayan 90000/58 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19.maddesi uyarınca 07.12.2018 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.