Pursaklar Belediyesi

27 Kasım 2020 Cuma

Pursaklar 2. Etap 3. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 Pursaklar Belediye Meclisinin 05.07.2020 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 1265 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 2. Etap 3. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, 27.11.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Gerekli bilgiler EK'tedir.