Pursaklar Belediyesi

28 Mart 2024 Perşembe

Pursaklar 2. Etap 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında 95493 ve 95494 Adalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 Pursaklar Belediye Meclisinin 06.01.2024 tarih ve 018 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.03.2024 tarih ve 288 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan “Pursaklar 2. Etap 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında 95493 ve 95494 Adalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Pursaklar Belediyesi İlan Panosunda 28.03.2024 tarihinde 30 Gün süre ile askıya çıkartılmıştır.