Pursaklar Belediyesi

20 Eylül 2022 Salı

Pursaklar 1.Etap ve Saray 1.Etap Uyguma İmar Planları Kapsamında Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 Pursaklar Belediye Meclisinin 05.03.2022 gün ve 82 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.07.2022 gün ve 1366 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Pursaklar 1.Etap ve Saray 1.Etap Uyguma İmar Planları Kapsamında Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 19.09.2022 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılacaktır.

 

Gerekli bilgiler EK1, EK2'dedir.

Diğer Başlıklar