Pursaklar Belediyesi

16 Ocak 2020 Perşembe

Pursaklar 1. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kalan ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine istinaden, 95373 Ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik, İlçemizin “Eğitim Tesis Alanı” ve “Trafo” ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan 90000/60 nolu parselasyon plan İlanı

Pursaklar Belediye Encümeninin 29.08.2019 tarih ve 2019/175 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.11.2019 tarihli ve 1786/3928 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Pursaklar 1. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kalan ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine istinaden, 95373 Ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik, İlçemizin “Eğitim Tesis Alanı” ve “Trafo” ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan 90000/60 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 16.01.2020 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
90000_60 Nolu Parselasyon Planı ektedir.

Diğer Başlıklar