Pursaklar Belediyesi

22 Ekim 2021 Cuma

Pursaklar 1.Etap, 2.Etap 1., 2., 3. ve 4. Bölge ve Saray 1.Etap, 2.Etap Uygulama İmar Planları Kapsamında Konfor Artışına Yönelik Plan Notu Eklenmesine Yönelik İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 21.05.2021 gün ve 126 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1798 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 1.Etap, 2.Etap 1., 2., 3. ve 4. Bölge ve Saray 1.Etap, 2.Etap Uygulama İmar Planları Kapsamında Konfor Artışına Yönelik Plan Notu Eklenmesine Yönelik İmar Planı Değişikliği’ 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 14.10.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Gerekli bilgiler EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7'dir.

Diğer Başlıklar