Pursaklar Belediyesi

12 Mart 2024 Salı

Pursaklar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

“Pursaklar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yavuz Bulvarında Yol Boyu Ticaret Alanı Belirlenmesine Yönelik” Pursaklar Belediye Meclisinin 05.08.2023 tarih ve 181 sayılı kararı ve ekleri Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2024 tarih ve 187 sayılı kararı onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Pursaklar Belediyesi İlan Panosunda 07.03.2024 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.