Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

29 Ocak 2018 Pazartesi

PARSELASYON PLANI 3194 SAYILI KANUN

PARSELASYON PLANI 3194 SAYILI KANUN

PARSELASYON PLANI 3194 SAYILI KANUN

Pursaklar Belediye Encümeninin 14.09.2017 gün 329 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.12.2017 gün 2663 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar İlçesi Körelikkızığı Mahallesi 138/1, 139/1, 140/2, 140/3, 143/24, 143/25, 143/26, 143/27, 143/28, 143/29, 143/30, 143/31, 143/32, 143/33, 143/34, 143/35, 143/36, 143/37, 143/38, 143/39, 150/1, 150/2, 150/7, 150/8, 150/9, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9,153/1, 151/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7 parselleri kapsayan parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca 1 aylık askı sürecini tamamlayarak Belediyemiiz ilan panosundan 29.01.2018 günü itibariyle askıdan indirilmiştir.