Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

06 Şubat 2018 Salı

PARSELASYON PLAN

PARSELASYON PLANI

PARSELASYON PLANI

Pursaklar Belediye Emcümeninin 14.09.2017 tarihli ve 2017/328 sayılı, 09.11.2017 tarihli ve 2017/442 sayılı kararı ile Keçiören Belediyesi Encümeninin 01.22.2017 tarihli ve 2700 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.12.2017 tarih 2674 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar Merkez 2.Etap 3.Bölge İmar Planı değişikliği kapsamında bulunan Pursaklar Merkez muhtelif ada/parselleri ve Bağlum kadastrosu 1754 parseli kapsayan 90008/4 nolu Parselasyon Planı 3194 sayılı kanunun 19.maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 05.02.2018 tarihinde askıdan indirilmiştir.