Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

25 Nisan 2018 Çarşamba

İBADET ALANINI KAPSAYAN 90004/66 NOLU PARSELASYON PLANI

İBADET ALANINI KAPSAYAN 90004/66 NOLU PARSELASYON PLANI

İBADET ALANINI KAPSAYAN 90004/66 NOLU PARSELASYON PLANI

Pursaklar Belediye Encümeninin 21.12.2017 gün ve 521 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.04.2018 gün 706/1764 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 98820 adada yer alan park alanından ihdasen oluşturulan İbadet (Cami) Alanı'nı kapsayan 90004/66 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19.maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.