Pursaklar Belediyesi

28 Ekim 2020 Çarşamba

Hsseli Parsellerin Zayi İlan Tutanağı 1

Belediye Mülkiyetine ait hisseli parsellerin, hissedarlara satış işlemi için gönderilen ancak hissedarlara ulaşmayıp Müdürlüğümüze geri gelen tebligatlarla ilgili olarak hazırlanan ve ekte sunulan ''Zayi İlan Tutanağı'' Ek'tedir.