Pursaklar Belediyesi

07 Nisan 2021 Çarşamba

Hisseli Parsellerin Zayi İlan Tutanağı 4

Belediye Mülkiyetine ait hisseli parsellerin, hissedarlara satış işlemi için gönderilen ancak hissedarlara ulaşmayıp Müdürlüğümüze geri gelen tebligatlarla ilgili olarak hazırlanan ve ekte sunulan ''Zayi İlan Tutanağı'' Ek'tedir.