Pursaklar Belediyesi

30 Ekim 2020 Cuma

Hisseli Parsellerin Zayi İlan Tutanağı 2

Belediye Mülkiyetine ait hisseli parsellerin, hissedarlara satış işlemi için gönderilen ancak hissedarlara ulaşmayıp Müdürlüğümüze geri gelen tebligatlarla ilgili olarak hazırlanan ve ekte sunulan ''Zayi İlan Tutanağı'' Ek'tedir.