Pursaklar Belediyesi

14 Ekim 2020 Çarşamba

Hisseli Parsellerin Zayi İlan Tutanağı

Belediye Mülkiyetine ait hisseli parsellerin, hissedarlara satış işlemi için gönderilen ancak hissedarlara ulaşmayıp Müdürlüğümüze geri gelen tebligatlarla ilgili olarak hazırlanan ve ekte sunulan ''Zayi İlan Tutanağı'' Ek'tedir.