Pursaklar Belediyesi

13 Ekim 2021 Çarşamba

Hisseli Parsellerin Zayi İlan Tutanağı

Belediye Mülkiyetine ait hisseli parsellerin, hissedarlara satış işlemi için gönderilen ancak hissedarlara ulaşmayıp Müdürlüğümüze geri gelen tebligatlarla ilgili olarak hazırlanan ''Zayi İlan Tutanağı'' Ek'tedir.