Pursaklar Belediyesi

18 Kasım 2020 Çarşamba

Hisseli Parsellerin Zayi İlan Tutanağı

Belediye Mülkiyetine ait 98749 ada 4 parselin hissedarlara satış işlemi için gönderilen ancak hissedarlara ulaşmayıp Müdürlüğümüze geri gelen tebligatlarla ilgili olarak hazırlanan ve ekte sunulan ''Zayi İlan Tutanağı'' Ek'tedir.