Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

14 Mart 2018 Çarşamba

BELEDİYE ŞİRKETİNE GEÇMEK İÇİN BAŞVURANLARIN İTİRAZ SONUÇLARI

 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN
 

 

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSASMINDA
BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE İŞÇİ OLARAK GEÇMEK İÇİN BAŞVURANLARIN
İTİRAZ SONUÇLARI
 
696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği Tebliğ’de belirtilen kriterler dahilinde İTİRAZ KOMİSYONU tarafından başvuruları reddedilen ve kabul edilen personelin listesi ektedir. Tespit ve İtiraz Komisyonu kararlarıyla kabul edilenler, ilgili tebliğin 37.maddesi gereğince nihai olarak sınava girmeye hak kazanmışlardır.
            İlan olunur.
 
1-İtirazı Kabul Edilenlere Ait İsim Listesi
2- İtirazı Reddedilenlere Ait İsim Listesi