Pursaklar Belediyesi

08 Haziran 2022 Çarşamba

Altınova Mahallesi Uygulama İmar Planı Kapsamında Konfor Artışına yönelik Plan Notu Eklenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

   Pursaklar Belediye Meclisinin 07.01.2022 gün ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2022 gün ve 720 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Altınova Mahallesi Uygulama İmar Planı Kapsamında Konfor Artışına yönelik Plan Notu Eklenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 01.06.2022 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Gerekli bilgiler EK'tedir.