Pursaklar Belediyesi

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Altınova Mahallesi 646 (eski 132) nolu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanında halihazırda zeminde tesisli olan doğalgaz regülatör istasyonunun “Doğalgaz Regülatör Alanı” olarak plana işlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  Pursaklar Belediye Meclisinin 06.08.2021 gün ve 195 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2022 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan “Altınova Mahallesi 646 (eski 132) nolu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanında halihazırda zeminde tesisli olan doğalgaz regülatör istasyonunun “Doğalgaz Regülatör Alanı” olarak plana işlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 28.04.2022 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Gerekli bilgiler EK'tedir.

Diğer Başlıklar