Pursaklar Belediyesi

30 Kasım 2018 Cuma

ALTINOVA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

ALTINOVA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

ALTINOVA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.05.2018 gün ve 92 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 1560 sayılı kararı ile onaylanan ''Altınova 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30.11.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Altınova İmar Planı Revizyonu