Pursaklar Belediyesi

24 Kasım 2021 Çarşamba

90005/2 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Pursaklar Belediye Encümeninin 19.08.2021 ve 372 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.10.2021 tarih ve 1165/1637 sayılı kararı ile onaylanan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda, müellif şirket tarafından yeniden hazırlanan İlçemiz, Yeni Karaköy Mahallesi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, kadastro parsellerini ve Düzenleme Ortaklık Payı' ndan tahsis edilecek olan adalar için oluşturulan 8888/1, 8888/2, 8888/3 Ada/Parselleri kapsayan 90005/2 nolu parselasyon planı3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca 24.11.2021 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Gerekli bilgiler EK'tedir.

Diğer Başlıklar