Pursaklar Belediyesi

01 Kasım 2022 Salı

90005/2 Nolu Parselasyon Planı Askı İlanı

 Ankara Büyükşehir Belediyesi (İdare) Meclisinin 15.08.2008 tarih 2101 sayılı kararı ile onaylanan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda, müellif şirket tarafından hazırlanan İlçemiz, Yeni Karaköy Mahallesi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, kadastro parsellerini ve Düzenleme Ortaklık Payı'ndan tahsis edilecek olan adalar için oluşturulan 8888/1, 8888/2, 8888/3 Ada/Parselleri kapsayan 90005/2 nolu parselasyon planı 24.11.2021 – 24.12.2021 tarihleri arasında ilan edilerek askı sürecini tamamlamış, askı sürecinde yapılan talep ve itirazlar değerlendirilerek, Pursaklar Belediye Encümeninin 25.05.2022 tarih 130 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.09.2022 tarih 2307 sayılı kararları ile onaylanarak 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca 31.10.2022 Tarihinde Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.


Gerekli bilgiler EK'tedir.