Pursaklar Belediyesi

06 Eylül 2022 Salı

90004/75 Nolu Parselasyon Planı

Pursaklar Belediye Encümeninin 12.05.2022 tarih 125 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.08.2022 tarih ve 2076 / 2393 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Saray Gümüşoluk Mahallesinin ihtiyacı olan düğün, dernek, mevlit, cenaze vb. sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanması için 98913 Ada 1 Parselin (eski 98830/1) Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı Kümeevleri Sosyal Dayanışma Kültür ve Yardımlaşma Derneği mülkiyetindeki 1957,89 m2'lik kısmının kullanım kararının “Kültürel Tesis Alanı” olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda, 3674,01 myüzölçümlü “Belediye Hizmet Alanı”nın; Pursaklar Saray Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı Kümeevleri Sosyal Dayanışma Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ait olan 1957,89 m2'lik kısmının kullanım kararı “Kültürel Tesis Alanı” olacak şekilde düzenlenerek “Pursaklar Saray 98830 Ada 1 Nolu parsele yönelik kesinleşen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden, Müdürlüğümüzce hazırlanan 90004/75  nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

Gerekli bilgiler EK'tedir.

Diğer Başlıklar