Pursaklar Belediyesi

25 Mart 2022 Cuma

90004/74 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Pursaklar Belediye Encümeninin 24.02.2022 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.03.2022 tarih ve 389/501 sayılı kararı ile onaylanan; Yazımız ekinde yer alan İlçemiz, Ülümbüş ve Kurusarı Mahalleri sınırları içerisinde yer alan Gümüşoluk Göleti ve çevresinde “Millet Bahçesi” yapılmasına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğünce hazırlanan “Ankara ili Pursaklar ilçesi Gümüşoluk Göleti ve Çevresi 16.50 ha Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına yönelik kesinleşen İmar Planına istinaden, Müdürlüğümüzce hazırlanan 90004/74  no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 11.03.2022 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Diğer Başlıklar