Pursaklar 95414 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 062 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 794 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95414 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 11.05.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. 


© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü