Pursaklar 95553 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 063 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 799 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Pursaklar
95553 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz
İlan Panosunda 03.05.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.


© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü