Pursaklar 95417 ile 95413 adalar arasında yer alan Farabi Caddesi ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekl

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.01.2017 gün ve 021 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2017 gün ve 664 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95417 ile
95413 adalar arasında yer alan Farabi Caddesi ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 03.05.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.


© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü