Pursaklar 95364 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 061 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 797 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95364
Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz
İlan Panosunda 03.05.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.


© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü