Pursaklar 95320 Ada 1 Nolu Parsel

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 059 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 801 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95320
Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz
İlan Panosunda 03.05.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. 


© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü