Saray 98244 ve 98330 Nolu Adanın Trafo Yerlerinin Ayrılması

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve 208 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 gün ve 2468 sayılı kararı ile onaylanan "Saray 98244 nolu
adanın doğusunda ve 98330 nolu adanın doğusunda bulunan park alanlarında trafo yerlerinin ayrılmasına
yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi
gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 06.01.2017 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü