Pursaklar 95575 Ada 4 ve 95557 Ada 1 Parsel Yanı Çocuk Bahçesi ve Çevresine Yönelik UİP Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 05/08/2016 gün ve 171 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2016 gün ve 2453 sayılı kararı ile onaylanan 'Pursaklar 95575 Ada 4 ve 95557 Ada 1 Parsel Yanı Çocuk Bahçesi ve Çevresine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ' 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereği Belediyemiz ilan panosunda 04/01/2017 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü